papazu.dk

CV/biographyPublikationerAktuelle artikler

 • Kunsten i Evangeliets tjeneste
 • De helliges lejr
 • Et vidnesbyrd om kommunismens ofre
 • Den evige krig
 • Opstandelsens sejr

Til forsiden -> publikationer

Essays på dansk


Monica Papazu har bl.a. skrevet en lang række essays på dansk.
En selektiv liste præsenteres nedenfor.

 • Et folk genfødes, Jyllands-Posten, 6. januar 1990, s. 9

 • Revolutionen i Øst: Samvittighedens kalden, Tidehverv, 3. marts 1990, ss. 47-49, 61

 • Utopierne og kineseren i den hvide skjorte, Weekendavisen, 16. marts 1990, p. 8

 • Opgøret med Østkirken: Satans tjenere og martyrer, Tidehverv, 7. september 1990, ss. 134-136

 • I Europa, Tidehverv, 8. oktober 1990, ss. 156-161

 • Befrielsen fra Utopia, Tidehverv, 2. februar 1991, ss. 30-34

 • Vi takker dig, Solsjenitsyn!, Tidehverv, 10. december 1991, ss. 195-209

 • Forfølgelse og åndelig udvikling - Østeuropa, Levende Vand, Kbh., 2. maj 1991 (34 s.). Dette nummer er i dets helhed skrevet af Monica Papazu

 • Den lærdes ansvar for verden i H.C. Andersens eventyr, Tidehverv, 6. juni 1991, ss. 114-122

 • Det rumænske klosterliv, Levende Vand, 1. februar 1992, ss. 8-35.

 • Fra Kjerlighedens Gjerninger til Idioten, Tidehverv, 4. april 1992, ss. 76-87.

 • Vestens anti-fascisme og Østens national-bolsjevisme, Tidehverv, 10. december 1992, ss. 210-213.

 • Filosoffen og øksen, Information, 24. maj 1993, s. 2.

 • Et folk under Guds himmel, Tidehverv, 6. juni 1993, ss. 108-111

 • De spedalskes samfund (prædiken), Tidehverv, 10. december 1993, ss. 209-212.

 • Besættelse og befrielse i H.C. Andersens Sneedronningen, Tidehverv, 2. februar 1994, ss. 27-36.

 • Den ukendte Eugène Ionesco, Tidehverv, 6. juni 1994, ss. 115-125.

 • Skabningens helbredelse, Kritisk forum for praktisk teologi (Anis), 5. juni 1994, ss. 5-17.

 • Det vesteuropæiske tabu: Det nationale. Et essay om anti-racismen, Tidehverv, 8. oktober 1994, ss. 156-173

 • At blive dansk, Tidehverv, 10. december 1994, ss. 204-209

 • Den kamp, der ikke kan tabes …, in Bent Riis, Stridsmænd, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1995, ss. 16-22.

 • Opbyggelse i Østkirken, Tidehverv, 10. december 1996, ss. 206-214.

 • Kirken i Sapientii-Gaden, Tidehverv, 3. marts 1996, ss. 50-55

 • Om hermeneutik, Tidehverv, 6. juni 1996, ss. 109-119.

 • Kristendom og Historie, Fønix, Københavns Universitet, 2/1997, ss. 46-54.

 • Dannelse og uddannelse - Krisen i den danske skole, Tidehverv, 5. maj 1997, ss. 92-103

 • Opstandelsen i Dostojevskijs og Solsjenitsyns forfatterskab, Tidehverv, 10. december 1997, ss. 206-222.

 • Helliggørelse - guddommeliggørelse. Det orthodoxe eskatologiske perspektiv, Kritisk forum for praktisk teologi (Anis), 7. marts 1998, ss. 15-28.

 • Ikke et system, men et liv, Fønix, 1. april 1998, ss. 43-54.

 • Revolution fra oven, Information, 16.-17. maj 1998, s. 15.

 • Eugenik - den ideale menneskehed (I-II), Tidehverv, 4. april 1998, ss. 74-84; 5. maj 1998, ss. 97-104

 • Grænser hører livet til, Information, 5.-6. september 1998, s. 10.

 • Det sidste slag på Solsortesletten, Tidehverv, 6. juni 1999, ss. 114-127.

 • G.K. Chesterton - Tro og virkelighed (I-II), Tidehverv, 1. januar 1999, ss. 6-16; 2. februar 1999, ss. 33-42.

 • Vilhelm Krarup - in memoriam, Tidehverv, 1. januar 2000, ss. 5-6

 • Historiesyn, Tidehverv, 8. oktober 2000, ss. 178-187.

 • Det rationalistiske hovmod, Tidehverv, 1. januar 2001, ss. 7-9

 • Historie og Kultur, Tidehverv, 3. marts 2001, ss. 50-52.

 • Den åndelige arv, in Kirkerne i EUropa - skal de integreres?, ed. Jesper Høgenhaven, Helge Rørtoft-Madsen. København, Vindrose/Notat, 2001, ss. 143-149.

 • Henrik Ibsen, Tidehverv, 8. oktober 2002, ss. 159-180

 • Tyrkiet mellem islam og sekularisme, Tidehverv, 3. marts 2003, ss. 45-51.

 • En fortælling om danskhed, Tidehverv, 4. april 2003, ss. 69-70

 • Det vil stå til det sidste, Tidehverv, 8. oktober 2003, ss. 160-165.

 • Georg Brandes og den totalitære dimension, Berlingske Tidende, 25. januar 2004, s. 10.

 • EU's forfatning - et nihilistisk dokument, in Kan man have to Grundlove?, ed. Sonia Dahlgaard. Vindrose/Notat, 2004, ss. 43-49.

 • På tærsklen til H.C. Andersens 200 års jubilæum, Tidehverv, 3. marts 2004, ss. 55-69.

 • Menneskelig frihed - kristen frihed, Tidehverv, 3. marts 2005, ss. 53-60

 • Traditionen og Skriften, Re-formatio, 4-5. december 2004, ss. 86-93.

 • Himmelsk og jordisk kærlighed i H.C. Andersens eventyr og historier, in Andersen og Gud: Teologiske læsninger i H.C. Andersens forfatterskab, ed. Carsten Bach-Nielsen, Doris Ottesen. Anis, 2004, ss. 191-210.

 • Om blasfemi, Tidehverv, 2. februar 2005, ss. 27-28, 45-46, 52

 • Martin A. Hansen og Bærerens Vielse, Tidehverv, 5. maj 2005, ss. 101-110.

 • De stærke og de svage: Et essay om martyriet og dets sprog, Tidehverv, 5. maj 2006, ss. 73-83.

 • Islam, Tidehverv, 7. september 2006, ss. 87-108

 • Den Ortodokse Kirke og kvindeordinationen in Kvinder på Herrens mark: Essays om kvinder og menighed, ed. Hans-Ole Bækgaard et al., Højbjerg, Forlag Hovedland, 2007, ss. 105-117.

 • Det politiske menneske, in Jorden tro: Festskrift til Søren Krarup, ed. Morten Uhrskov Jensen. Odense, Lysias, 2007, ss. 287-303.

 • Memento Gulag, Tidehverv, 2. februar 2007, ss. 30-39

 • Historiens korsvej: Georgien, Vesten og Det nye Rusland, Tidehverv, 2. marts 2009, ss. 51-60.

 • Grundloven, Tidehverv, 7. september 2009, ss. 137-140

 • Inkarnationen hos Kirkefædrene Re-formatio, 2. september 2009, ss. 53-67.

 • Herta Müller - den virkelighed, der skal bæres, Sappho (Trykkefrihedsselskabet), 19. november 2009

 • Signalement af Danmark og dansk åndsliv (I-II), Tidehverv, 3. marts 2010, ss. 40-55; 4. april 2010, ss. 68-85.

 • Logos og anti-logos, Tidehverv, 8-9. oktober-november 2010, ss. 150-170.

 • En tom sjæl i et sundt legeme: Det nye menneske i Robert Redekers seneste bog, Tidehverv, 3. marts 2011, ss. 60-65.

 • Opstandelsens sejr, Indre Missions Tidende 16/17, 17. april 2011, ss. 26-27.

 • Den evige krig, Tidehverv, 5. maj 2011, ss. 108-109.

 • Et vidnesbyrd om kommunismens ofre (Sighet-Museet), Sappho (Trykkefrihedsselskabet), 14. juni 2011

 • De helliges lejr - En profetisk bog, alle skal læse (Le Camp des Saints de Jean Raspail), Sappho, 22. december 2011

 • Kunsten [skal sættes] i Evangeliets tjeneste: Sergej Tjepik (Sergei Chepik - in memoriam), Kristeligt Dagblad, 5. januar 2012.

MusikanmeldelserMusikarrangementer

 • I Asferg
 • Øvrige

Foredrag

 • Emner
 • Kommende foredrag

Links

Monica Papazu | Lille Voldgade 5, 3. tv., 8900 Randers C | Tlf. +45 8643 3440/ +45 2830 9956 | Mail: monica_papazu@yahoo.dk