papazu.dk

CV/biographyPublikationerAktuelle artikler

  • Kunsten i Evangeliets tjeneste
  • De helliges lejr
  • Et vidnesbyrd om kommunismens ofre
  • Den evige krig
  • Opstandelsens sejr

Til forsiden -> publikationer -> bøger

Det sidste slag på SolsorteslettenDet sidste slag på Solsortesletten. Den nye verdensorden - den nye totalitarisme er udgivet på Tidehvervs Forlag i 1999.

Forfatteren skriver om sin bog:
Totalitarismens tid er ikke blevet bragt til ende med kommunismens fald. Dens utopi om en forenet menneskehed i eet retfærdighedens og fredens rige har overlevet det kommunistiske eksperiments fiasko. Den er gået i arv hos den kolde krigs sejrherre.

Natos forvandling til en aggressiv magt og en selvbestaltet verdensøvrighed har afsløret den totalitære tankes fortsatte tilstedeværelse. Krigen mod Serbien har ikke været en almindelig krig, men en ideologisk krig, hvor den ene part, Nato, har gjort sig selv til dommer over folkeslagene og deres historie. En krig for en ny verdensorden - en krig imod den nationale bevidsthed.

Forestillingen om, at det er menneskeligt muligt at skabe 'den evige fred' på jorden, er ikke af nyere dato. Det eneste, der er nyt, er eksistensen af en konkret, militær magt, der er stærk nok til at gøre idéen til virkelighed. Ikke således, at krigen bringes til ophør, men således, at krigen monopoliseres af een verdensmagt, der kan bekrige alle stater og folk.

En ny verdensorden åbner mod den permanente krig mod alle. Den åbner mod den yderste vold, som ikke kun er fysisk, men åndelig: Forsøget på at ændre menneskets bevidsthed og skabe den nye verdensborger uden folkelig samhørighed, forpligtethed og historisk erindring.

Kapitel I handler om Natos krig mod Serbien på baggrund af serbernes historie og nationale identitet.

Kapitel II handler om det overordnede spørgsmål om krig og fred. Om menneskenes krig og Guds fred.

MusikanmeldelserMusikarrangementer

  • I Asferg
  • Øvrige

Foredrag

  • Emner
  • Kommende foredrag

Links

Monica Papazu | Lille Voldgade 5, 3. tv., 8900 Randers C | Tlf. +45 8643 3440/ +45 2830 9956 | Mail: monica_papazu@yahoo.dk